achtergrond patroon

De Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR)

Cirmar zet zich in voor duurzaamheid door innovatie. Europese regelgeving is een van de instrumenten die de overgang naar duurzamere, circulaire producten versnelt. De verordening van de Europese Unie over ecodesign voor duurzame producten (ESPR) is een teken van vooruitgang en heeft als doel een revolutie te ontketenen in de manier waarop producten worden ontworpen, geproduceerd en geconsumeerd. Dit is wat je moet weten.

Consumenten zoals jij en ik kunnen het Digitale Productpaspoort gebruiken om toegang te krijgen tot productinformatie via een QR-code of andere identifier.

ESPR: een stap vooruit.

De voorgestelde Ecodesign-verordening , die op 30 maart 2022 werd gepubliceerd, betekent een belangrijke stap vooruit. Het kan worden gezien als de opvolger van de ecodesignrichtlijn 2009/125/EG. Deze richtlijn heeft vooral effect gehad op het energieverbruik, wat de Europese consument veel geld heeft bespaard, en betekende een aanzienlijke bijdrage aan de emissiereductie. In tegenstelling tot zijn voorganger, die zich voornamelijk richtte op energiegerelateerde producten, breidt de ESPR zijn bereik uit naar een breder scala aan goederen, waarbij  circulariteit, energieprestaties en algehele duurzaamheid worden meegenomen. Een meer dan welkome ontwikkeling, die zowel het toepassingsgebied als de potentiële positieve impact van de verordening vergroot.

Belangrijkste bepalingen van ESPR

ESPR introduceert een kader voor het vaststellen van eisen voor ecologisch ontwerp die zijn afgestemd op specifieke productgroepen. Deze eisen hebben betrekking op verschillende aspecten, waaronder duurzaamheid, herbruikbaarheid, upgradebaarheid en repareerbaarheid van producten, maar ook op overwegingen met betrekking tot stoffen die circulariteit in de weg staan, energie- en hulpbronnenefficiëntie, gerecyclede inhoud, herfabricage, recycling en emissies. Nog belangrijker is dat de ESPR de invoering van het Digitale Productpaspoort (DPP) voorschrijft waarin dit alles kan worden vastgelegd en geborgd. Dit zal consumenten en bedrijven helpen met essentiële informatie om weloverwogen keuzes te maken, reparaties en recycling te vergemakkelijken en de transparantie met betrekking tot de milieu-impact van een product te vergroten.

Het DPP is een hulpmiddel dat bedrijven helpt weloverwogen keuzes te maken. Het creëren van inzichten geeft richting aan duurzame vooruitgang.

De eerste producten waarvoor DPP’s verplicht worden, zijn textiel, elektronica en batterijen. Het oorspronkelijke plan was om deze productgroepen vanaf 2024 te verplichten een DPP te hebben, maar de huidige deadline is vastgesteld op 2027. In totaal zullen ongeveer 30 productgroepen volgen naarmate de EU de verordening voor meer producten uitrolt.

Wereldwijde implicaties en samenwerking

De ESPR-regelgeving is universeel van toepassing op alle producten die op de EU-markt komen, ongeacht hun oorsprong. Het is daarom een belangrijke stap in de goede richting. Circulaire producten kunnen een stimulans verwachten, aangezien hun milieu-impact zichtbaar lager is dan die van hun tegenhangers. Het wordt dan ook interessanter voor bedrijven om te investeren in duurzame alternatieven voor hun huidige producten. DPP’s zoals Cirmar’s C_passport® zullen zich ook ontwikkelen als gegevensuitwisseling wordt gestroomlijnd en standaarden worden ontwikkeld. Maar dit kan alleen gebeuren door toepassing in real-life use cases: uit ervaringen wordt een standaard gedestilleerd. Toch reikt de waarde van DPP’s veel verder dan naleving van wetgeving. De use cases van Cirmar laten zien dat de financiële voordelen van transparantie en het verkrijgen van inzicht in materiaalgebruik en afgeleide impact net zo relevant zijn, zo niet relevanter!

Geef samen met ons vorm aan een duurzame toekomst

Cirmar helpt bedrijven bij hun overgang naar een circulaire economie. Laten we de ESPR gebruiken als een duwtje in de goede richting. Het is een nieuwe norm die niet alleen geldt voor bedrijven binnen Europa, maar voor elk product dat op de Europese markt wordt verkocht. Dit is een kans om over te stappen op duurzamere, circulaire productenop een gelijk speelveld. Ongeacht de wettelijke verplichting om met DPP’s aan de slag te gaan, heeft het een directe positieve impact op de duurzame propositie van je bedrijf. Benieuwd hoe? Neem contact met ons op of probeer onze free trial. Samen zetten we stappen naar de circulaire economie!

Latest news

All news items