achtergrond patroon

Frequently Asked Questions

Circulaire Economie

Wat is een circulaire economie?

Een circulaire economie is een economisch systeem dat gericht is op het minimaliseren van afval en het maximaliseren van het gebruik van hulpbronnen, door materialen zo lang mogelijk in gebruik te houden. Dat kan door middel van strategieën zoals recycling, hergebruik en reparatie. De circulaire economie streeft naar een verschuiving van een lineair “nemen-maken-weggooien” model naar een gesloten kringloopsysteem dat duurzaamheid en milieuverantwoordelijkheid bevordert.

Wat is grondstoffenschaarste?

De wereld wordt geconfronteerd met een toenemende grondstoffenschaarste. Dit verwijst naar een situatie waarin er een beperkte aanvoer is van natuurlijke hulpbronnen of materialen die nodig zijn voor het produceren van goederen en het leveren van diensten. Deze schaarste wordt veroorzaakt door verschillende factoren, zoals overconsumptie, uitputting van grondstoffen, geopolitieke conflicten of verstoringen in de toeleveringsketen. Het kan leiden tot hogere prijzen, verminderde beschikbaarheid van producten en in sommige gevallen tot de noodzaak om alternatieve materialen of technologieën te vinden om de schaarse hulpbronnen te vervangen.

Vooral in Europa is de behoefte aan alternatieve materialen, technologieën en systemen ontegenzeggelijk aanwezig. Europa heeft geen overvloedige grondstoffen en fossiele brandstoffen. Om een toekomst met Europese productie van goederen en diensten te garanderen, is een andere kijk op produceren, consumeren en eindgebruik nodig. De circulaire economie biedt een oplossing door zich te richten op het terugwinnen van materialen, het recyclen en opknappen van producten en materialen in plaats van ze te verbranden.

Hoe en waar worden Cirmar-waarden ondersteund door ISO?

Cirmar-toepassingen ondersteunen een breed scala aan normen. Dit zijn onder andere de ISO 14000-familie voor milieubeheer en EN 15804/ISO 21930 voor milieuproductverklaringen (EPD’s). De ISO 14000-familie omvat een groot aantal normen voor milieubeheer. Deze normen zijn onder andere ISO/TC 207/SC 1 Environmental Management Systems [1], ISO/TC 207/SC 3 Environmental Labelling [2], ISO/TC 207/SC 4 Environmental Performance Evaluation [3], ISO/TC 207/SC 5 Life Cycle Assessment [4] en ISO/TC 207/SC 6 Greenhouse Gas Management [5]. De normen uit de ISO 14000-familie zijn (algemene) richtlijnen om te zorgen voor goed geïmplementeerde milieubeheersystemen binnen een organisatie. Cirmar-applicaties en -databases versterken en ondersteunen de ISO 14000-normalisatie door niet alleen de milieu-impact op te sporen, te delen en bloot te leggen, van onderdeel tot eindproduct (C_passport©), maar ook door zich te houden aan de standaardisatie om te zorgen voor synchronisatie en coördinatie tussen circulariteit, standaardisatie en managementsystemen.

 1. https://www.iso.org/committee/54818/x/catalogue/
 2. https://www.iso.org/committee/54836/x/catalogue/
 3. https://www.iso.org/committee/54846/x/catalogue/
 4. https://www.iso.org/committee/54854/x/catalogue/
 5. https://www.iso.org/committee/546318/x/catalogue/

Wat zijn SDG’s?

De SDG’s, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zijn een reeks van 17 wereldwijde doelen die in 2015 door de Verenigde Naties zijn vastgesteld. Ze bieden een kader voor het aanpakken van verschillende sociale, economische en ecologische uitdagingen om tegen het jaar 2030 een duurzamere en rechtvaardigere wereld te bereiken. De SDG’s bouwen voort op de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG’s) en hebben als doel om hun onafgemaakte agenda aan te pakken, terwijl er ook nieuwe uitdagingen in worden opgenomen, zoals klimaatverandering, ongelijkheid en duurzame consumptie.

Ga voor meer informatie over de SDG’s naar https://sdgs.un.org/goals.

Waarom ondersteunt Cirmar de SDG’s?

Er zijn honderden duurzaamheidscertificaten, handelsmerken en scoresystemen. Hoe nuttig ze ook zijn, Cirmar gelooft dat het spreken van een gemeenschappelijke taal essentieel is om grootschalige circulaire oplossingen te creëren. Daarom kun je met onze tools aangeven welke SDG’s je ondersteunt met je producten en diensten. De SDG’s zijn voor het eerst opgesteld en gepubliceerd door de Verenigde Naties en gelden voor alles en iedereen op onze planeet. Door de toepassing van de SDG’s te ondersteunen, helpt Cirmar je zinvolle stappen te zetten in het realiseren van deze wereldwijde doelen.

C_passport®

Waar gebruik ik C_passport® voor?

Met C_passport® kun je een gedetailleerd stap-voor-stap inzicht creëren in de structuur van je product(en), de assemblage en het volgende gebruik. Je kunt instructies toevoegen over retourlogistiek, ontmanteling en recycling. Op basis van het ingevoerde materiaal en de end-of-use-oplossing berekent het systeem automatisch de emissies. Binnen C_passport® leg je de basis voor verdere circulaire verbetering en de behandeling waarborg je de end-of-use-oplossing. Zo behoud je kwaliteit en waarde in één gebruiksvriendelijk systeem.

Hoe maak ik mijn eerste C_passport®?

Een digitaal productpaspoort maken met Cirmar is simpel. Je kunt je hier gratis aanmelden en C_passport® uitproberen. Nadat je een account hebt aangemaakt kun je inloggen volgens de aanwijzingen in de e-mail. Met onze gratis proefversie kun je twee paspoorten maken en uitproberen hoe het werkt, eruit ziet en aanvoelt. In de cockpit van de applicatie neemt onze Cirmar-assistent je met een video-tutorial mee door de stappen van het maken van je eerste paspoort!

Bevalt het? Je kunt eenvoudig upgraden door wat extra informatie in te vullen via de knop rechtsboven. Heb je meer tijd nodig? Gebruik je gratis proefpaspoorten zo lang als je wilt.

Wat is LCA+?

LCA+ (Life Cycle Assessment Plus) is een meetmethode voor duurzaamheid die emissies berekent. Het vertegenwoordigt een uitgebreidere scope vergeleken met reguliere levenscyclusanalyses (LCA’s). Waar LCA’s vaak kijken naar de impact van producten van wieg tot graf, of van wieg tot klant, breidt LCA+ deze scope uit tot de eerste stap van een volgende gebruikscyclus. Met andere woorden: wat is er nodig om precies hetzelfde product of dezelfde dienst een tweede keer te maken? Hoe meer materialen je recyclet of opknapt, hoe groter de positieve impact in vergelijking met een product dat aan het einde van elke gebruikscyclus wordt verbrand. Deze uitgebreide scope is daarom een nauwkeurigere weergave van circulariteit en maakt het mogelijk om intern en extern te communiceren over de uitstoot van producten en diensten.

Hoe verhoudt LCA+ zich tot scope 3 van het Greenhouse Gas Protocol (GHG)?

Scope 3 van het GHG-protocol richt zich op de uitstoot van broeikasgassen, in veel gevallen alleen CO2. Daarnaast kijkt Scope 3 vooral naar de impact van interne operaties, distributie en verwerking na gebruik. Hier is de impact van de gebruikte materialen beperkt en opgenomen binnen de genoemde systeemgrens. In wezen ligt de Scope 3 systeemgrens nog steeds vrij dicht bij de eigen activiteiten van het bedrijf. Vaak, maar niet altijd, wordt slechts één stap stroomopwaarts opgenomen in de scope.
LCA+ van Cirmar begint daarentegen bij de winning van grondstoffen en eindigt bij het begin van een nieuwe cyclus, met dezelfde hoeveelheid materiaal.

Welke KPI’s zijn opgenomen in Cirmar’s tech tools?

De KPI’s die in Cirmar worden weergegeven, geven (op twee uitzonderingen na) de verbetering/besparing weer ten opzichte van producten die uitsluitend van nieuwe materialen zijn gemaakt en die aan het einde van hun gebruiksperiode worden verbrand. De KPI’s zijn:
– CO2 (in kg)
– Waterverbruik (in liters)
– Energie (in kWh)
– Bespaarde grondstoffen (in kg)
– CO2-prijs (gekoppeld aan CO2-uitstoot)
– Social Return on Investment (handmatig in te vullen, in minuten/uren)

C_dashboard®

Waar gebruik ik C_dashboard® voor?

Met C_dashboard® kunt u een overzicht maken van uw voortgang en resultaten. U kunt dit doen voor één of meerdere producten. Kwantificeer kosten, opbrengsten en positieve impact. Presenteer en communiceer de resultaten van uw circulaire overgangsproces en maak indruk op uw klanten met impactgegevens in één oogopslag.

Data

Waar haalt Cirmar haar impactcijfers vandaan?

 • Impactcijfers worden berekend op basis van de aangegeven gewichten in C_passport®.
 • De cijfers waarmee we rekenen komen uit een wereldwijde database van gemiddelden, erkend en gevalideerd door kennisinstituten.
 • Als een bedrijf een specifiek materiaal gebruikt met een impact die substantieel afwijkt (lager is) van de gemiddelden, wordt dit materiaal apart opgenomen in de Cirmar-database (met specifieke naam, merk en afwijkende impactcijfers).
 • Als inputmateriaal wordt gerecycled, krijgt het een herkenbare naam en is de bijbehorende impact van het gebruik van dat materiaal lager.
 • Als de behandeling van een product of materiaal aan het einde van het gebruik verbranding is, genereert dit enige energieopbrengst waardoor de totale energie-impact lager is. Maar als gevolg daarvan stijgt de CO2-impact en gaan er materialen verloren.
 • Als de behandeling van een product of materiaal aan het einde van zijn gebruik bestaat uit recycling of refurbishment, worden de bijbehorende impactcijfers voor deze processen opgeteld bij de totale impact van een product. Maar omdat (afhankelijk van de effectiviteit van deze processen) slechts een klein deel van het nieuwe materiaal nodig is voor de volgende gebruikscyclus (laten we zeggen: 10%), is er veel minder nieuw materiaal nodig voor de volgende gebruikscyclus, waardoor de totale impactcijfers afnemen.

Pricing

Wat kost het gebruik van Cirmar?

De kosten voor het gebruik van Cirmar hangen af van het aantal paspoorten dat je actief gebruikt en van het aantal gebruikers. Simpel gezegd: hoe meer paspoorten je maakt, hoe goedkoper elk paspoort wordt. Kijk voor gedetailleerde informatie over prijzen en facturering op onze tarievenpagina.