achtergrond patroon

Duurzamer leven, waar begin je?

De transitie naar een circulaire economie vraagt om meer dan technische oplossingen. We moeten als mensen anders gaan kijken naar de wereld om ons heen. Dat is niet makkelijk. Ilse Meelberghs, beoefenaar van toegepaste ecopsychologie, helpt mensen in hun zoektocht om duurzamer en ecologischer te leven. Het einddoel: een eco-samenleving. Ze laat haar licht schijnen over onze beweegredenen en de rol van gedragsverandering. Daar horen wij graag meer over.


Ilse is er voor mensen die op zoek zijn naar hun rol in een ecologische samenleving. Ze is ervaringsdeskundige, want ze is zelf ook lang op zoek geweest. ‘Ik ben afgestudeerd als bedrijfseconome. Vervolgens heb ik 15 jaar in het bedrijfsleven gewerkt. Het werd steeds lastiger om die rol te rijmen met duurzaamheid.’ In de 15 jaar erna ging ze, onder andere als innovatieve hbo docent, op zoek naar de ontbrekende puzzelstukken. Die vond ze in een ander wereldbeeld, inclusief een andere relatie met natuur en een ander perspectief op economie.

Technologie en gedrag komen samen.

Voor Ilse, maar ook voor de samenleving als geheel, geldt dat verandering niet vanzelf gaat. ‘We moeten twee paden bewandelen om een transitie te maken. We hebben tools nodig, zoals die van Cirmar. Daarnaast gaan we, in het ideale geval, als individuen echt voelen waar we het voor doen. Om vervolgens gedragspatronen te doorbreken.’ Voor sommigen is het logisch en dringend dat we beter leren omgaan met de aarde en haar grondstoffen. Voor anderen nog niet. Als we écht begrijpen waar we het voor doen, ontstaat de urgentie en de zoektocht naar de eigen rol in dit proces als vanzelf. ‘Duurzaam zijn betekent zoveel van de aarde houden dat je bereid bent je gedrag en je tools ervoor te veranderen.’

Wie staat boven op de piramide?

Voor veel mensen is dat: de mens. We hebben al lange tijd weinig te duchten van andere dieren. Dat wereldbeeld, waarin de mens centraal staat, is volgens Ilse aan uitbreiding toe. ‘Het is heel simpel. Door vast te houden aan deze ‘piramide’, helpen we onszelf en de rest van de aarde zoals wij die nu kennen naar de filistijnen.’

De transitie van de piramide naar een ecosamenleving, volgens Ilse en ‘de Omwentelaars’.

Het verschilt per persoon of en wanneer dit beeld wordt opgeschud. ‘De een leest een artikel of ziet een film of documentaire die de wereld op zijn kop zet. Voor een ander is het de berg plasticafval op een vakantieresort die het zetje geeft. Voor anderen komt het zodra ze zich meer verbinden met natuur, met het ecosysteem. Ze gaan zien dat we niet de baas zijn van de aarde maar onderdeel zijn van een groter ecosysteem, en dat het tijd is dat we gaan leren ons daarnaar te gedragen.’

Zodra dat punt bereikt is begint vaak de verwarring. Hoe nu verder? De grote lijn is dat we weer leren leven volgens natuurlijke principes, circulariteit is er daar een van.

De eco-samenleving in beeld uitgedrukt.

Met haar visuele uitwerkingen van hoe een eco-samenleving er uit kan zien, helpt Ilse de weg overzien naar positieve verandering. ‘Wat ik wil laten zien, is dat het leven binnen een eco-samenleving óók leuk is! We hoeven wat dat betreft geen concessies te doen. Het is wel complexer om er te komen dan we graag zouden willen. Bijvoorbeeld: Hoe doe je dat, besluiten nemen waar naast menselijke belangen ook nog eens natuur en toekomstige generaties meegewogen worden?’ Dat betekent dan ook dat er een nadrukkelijke rol is weggelegd voor de ontwikkeling van mensen als burger én in bedrijven en bij overheden. Ilse gaat in ieder geval door met haar missie: een zo groot mogelijk podium creëren voor inzicht in het persoonlijke proces in de transitie naar een eco-samenleving.

Wil je meer weten over Ilse en wat ze voor je kan doen? Op https://momentenvanimpact.nl/ laat ze zien wat ze doet en kun je direct aan de slag met het bouwen aan de eco-samenleving. De transitie naar een circulaire, duurzamere economie maken we samen. Daarom geven we bij Cirmar graag een podium aan anderen die zich inzetten voor onze gezamenlijke toekomst.Latest news

All news items