achtergrond patroon

Het Digitale Productpaspoort: spil in de keten

Als onderdeel van het ShoppingTomorrow onderzoeksprogramma van de Thuiswinkel.org, bespraken we deze week de stakeholders, rollen en verantwoordelijkheden. Alles uiteraard in relatie tot het Digitale Productpaspoort. Dit keer vond de bijeenkomst plaats bij PwC in Amsterdam, waar we met de mede-hosts GS1, SRC System Integrators en alle experts de toekomst van het DPP verder vorm hebben gegeven. De uitwerking in een bluepaper mogen jullie in oktober verwachten, maar voor nu alvast een korte recap van waar we staan.

De keten, stakeholders en verantwoordelijkheden

Deze week stond op het programma: scherp krijgen wie de stakeholders zijn, wat hun plek in de keten is en welke verantwoordelijkheden daarmee samenhangen. Een essentieel onderdeel van ons onderzoek en de opmaat voor het volgende onderwerp: data en data-uitwisseling. We hebben nu scherp gesteld wat de partijen in de keten van elkaar verwachten en waar ze het Digitale Productpaspoort voor kunnen gebruiken. Dat deden we door onze onderzoeksvragen uit te werken aan de hand van drie use cases. Daarmee geven we direct een doorkijkje naar de praktijkvoorbeelden die we de komende maand uitwerken.

Het Digitale Productpaspoort voor textiel, elektronica en DIY

We gaan de komende maanden drie use cases uitvoeren, waarin we laten zien hoe een schaalbaar DPP werkt. We maken daadwerkelijk bruikbare DPPs op basis van bestaande technologieën en laten zien hoe data tussen relevante stakeholders in de keten wordt uitgewisseld. Ons doel: laten zien dat we al kunnen opschalen, door samen te werken!

Er zijn allerlei redenen om met het DPP te werken. Materiaalbehoud, transparantie naar je klanten, een duurzaam beleid écht invulling geven en betere keuzes kunnen maken op basis van data die je verzamelt. Al die redenen vormen ook de input voor de aanstaande Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR). Dit is het Europese wetgevende kader dat voorschrijft dat producten onder andere beter moeten worden ontworpen voor hergebruik. Daarnaast bepaalt de ESPR dat textiel, elektronica en batterijen vanaf 2027 een DPP móeten hebben. Daarom laten we in de use cases die voorbeelden zien, maar laten we met een use case in de DIY ook zien dat je zonder wetgeving genoeg reden hebt om aan de slag te gaan!

Latest news

All news items