achtergrond patroon
GAIA Circulair

Materialen herwinnen met retourlogistiek en het juiste sorteerproces

Een van de duurste aspecten van circulaire productie is retourlogistiek, en zonder producten te retourneren kan een circulaire economie eenvoudigweg niet bestaan. Daarom haalt GAIA Circulair goederen aan het einde van hun levensduur, zoals werkkleding, op in grondstofboxen (Resource Box). De waardevolle inhoud van deze dozen wordt eerst gesorteerd op basis van verschillende criteria zoals kleur en materiaalsoort, rekening houdend met de mogelijke volgende toepassingen. In het geval van textiel worden de ruim 50 soorten gesorteerde goederen in balen geperst en naar partnerorganisaties gebracht. Hier wordt het materiaal verwerkt tot nieuwe producten, onder andere door componenten te gebruiken en/of nieuwe garens te maken. Toepassingsvoorbeelden zijn tassen en sokken, maar ook autobekleding. De oplossingen van GAIA dragen daarnaast bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals van de VN door materiaalwaarde te behouden. Bovendien slaagt het bedrijf erin materialen en productie binnen Europa te houden, afval te voorkomen en de kwaliteit van teruggewonnen materialen te verbeteren. Op deze manier helpt GAIA Circulair bedrijven om gebruikte producten en materialen om te zetten in nieuwe materialen en zo geld en milieueffecten te besparen.

Paspoorten om impact te communiceren

  • Combineren van paspoorten in C_dashboard® om impact aan te tonen
  • Producten in C_passport® uitbreiden om compleet beeld te krijgen
  • Inzicht in bespaarde materialen
  • C_passport® is geschikt voor elk product: complex of eenvoudig. Voorbeeld: GAIA Circulair sokken

C_passport® is geschikt voor elk product: complex of eenvoudig.

Vodde Werksok

Werksokken gemaakt van gerecycled materiaal, gesourced uit gebruikte werkkleding. GAIA Circulair verzamelt en sorteert de werkkleding, de sokken worden gemaakt door Vodde.

Van afgedankte producten nieuwe garens – pak maar in!

GAIA Circulair pakt een aantal van de grootste uitdagingen in de circulaire economie aan, zoals retourlogistiek. Producten hebben vaak een bepaalde gebruiksperiode, waarna ze worden afgedankt en verbrand. Om alle beschikbare materialen volledig te benutten, moet retourlogistiek en het sorteerproces een centrale rol spelen in onze productiemethoden. Daarom haalt GAIA Circulair de gebruikte producten van hun klanten op in hun Resource Boxen, waarna een deel ervan wordt omgezet in nieuwe garens.

Dit alles wordt ondersteund door C_passport®, waarin hun klanten de gedefinieerde gebruiksperiode, impactgegevens en informatie over retourlogistiek kunnen bijhouden.

Impactgegevens koppelen aan de SDG's.

De in C_passport® opgeslagen gegevens helpen GAIA Circulair waardevolle inzichten te creëren voor hun klanten. De impactgegevens van Cirmar bestaan uit bespaarde water, CO2, energie en (grond)stoffen. GAIA vertaalt deze informatie op haar beurt naar hun eigen dashboard, waar klanten de impact vertaald zien in aantal douches, bomen, afvalbakken en uren social return on investment (SROI). Zo kunnen ze de impact van hun bedrijf duidelijker dan ooit communiceren.

GAIA Circulair en Cirmar vinden dat het grote aantal milieukeurmerken moet worden teruggedrongen. Daarom gebruiken we allebei de Sustainable Development Goals (SDG’s) als referentiepunten om impactgegevens te communiceren. Door de gegevens te vertalen naar vooruitgang op de SDG’s draagt GAIA Circulair bij aan het bereiken van die doelen. Het zorgt voor een duidelijke, transparante en eerlijke communicatietool voor impactdata.

Digitale productpaspoorten om waarde te behouden
Materiaalsamenstelling, toepassing voor volgend gebruik en meer: alles in één productpaspoort om de impact van herwonnen materialen te laten zien.
Betere oplossingen voor end-of-use van materialen
Met kennis van de in paspoorten vastgelegde materialen kunnen betere toepassingen voor eindgebruik worden ontwikkeld
Anderen stimuleren om anders over materiaalgebruik na te denken
De digitale productpaspoorten van Cirmar zijn een toegankelijk instrument om de voordelen van circulariteit te communiceren
Financieel en ecologisch duurzaam
Terugwinnen van materialen betekent dat we minder nieuw materiaal nodig hebben. Omgekeerde logistiek en productpaspoorten bevorderen deze overgang naar een circulaire economie.

Marcel Franssen

Eigenaar GAIA Circulair

“De cijfers vertellen het verhaal. Je kunt alleen circulaire oplossingen vinden als je die cijfers kent.”

Center Parcs: de cottage-challenge