achtergrond patroon
Waarde en kwaliteit van materiaal behouden

Jumbo: de Circulaire Supermarkt

Het is de essentiële volgende stap in supermarktontwerp: circulariteit! Door duurzame keuzes te maken en informatie over circulariteit vast te leggen, is deze Jumbo winkel in Bergen op Zoom het perfecte voorbeeld voor de supermarkt van de toekomst. Jumbo heeft zich ten doel gesteld om in 2030 CO2-neutraal te zijn, een proces dat door dit project wordt versneld. Cirmar heeft in dit RBM-Retail project gezorgd voor het vastleggen van alle inrichtingselementen in C_paspoort® om de uitstoot als gevolg van de inrichting inzichtelijk te maken, maar vooral ook om het volgende gebruik van de materialen te borgen. Hierdoor kan Jumbo weloverwogen keuzes maken over haar inrichting en wordt gedetailleerd beschreven of en waar de materialen een volgende toepassing krijgen.

Circulaire waarde creëren

  • Inrichting - van 80% afval naar meer dan 80% circulair
  • CO2-besparing: bijna 160.000 kilo per jaar
  • 1300 C_passports® gemaakt
  • 53% minder energieverbruik

1 supermarkt, 1300 paspoorten

Van worst-worst naar best-best

In dit project gebruikte Cirmar C_passport® om de volgende gebruikstoepassing van de objecten in de supermarkt te garanderen en nauwkeurige berekeningen te maken van de impact - zowel financieel als op het gebied van emissies. Het bestaande model voor de inrichting van supermarkten was gebaseerd op het make-take-dispose model. Nieuw meubilair verving het oude na ongeveer tien jaar en het oude meubilair belandde op de stort of werd verbrand. Dat is niet alleen verspilling, het is ook onnodig duur. Daarom schetste Cirmar verschillende scenario's, variërend van het slechtste scenario (nieuw materiaal als input, verbranding als output) tot een best-best scenario (alle input wordt gerecycled, alle output wordt gerecycled). De eerste stap was om de effecten van het oude model te illustreren en de mogelijke winst te berekenen van het inrichten van een supermarkt met volledig recyclebare materialen - en daarnaar te handelen. De volgende stap is het vinden van nog betere oplossingen voor de gebruikte features. Agricon Nederland hielp RBM-Retail het beste te maken van de afgedankte inrichting en adviseerde over oplossingen voor het volgende gebruik van de nieuwe features. Al deze informatie werd vervolgens vastgelegd in C_passport®, zodat het volgende gebruik is veiliggesteld. Wanneer het tijd is om elementen van de nieuwe inrichting te vervangen, bevat het digitale productpaspoort alle relevante informatie die daarvoor nodig is. Zo is de circulaire supermarkt niet alleen een geweldig idee, maar bespaart Jumbo effectief op materialen, uitstoot en investeringen.

De uitdaging van circulariteit: de hindernissen die we moeten nemen.

De retailsector stelt ons voor verschillende uitdagingen die we in dit project moesten aangaan. Eén horde die we moesten nemen, is niet specifiek voor de retailsector: het doorbreken van bestaande patronen. In een perfecte wereld beginnen circulaire projecten met een ontwerp voor demontage. Alle materialen die in de inrichting worden gebruikt, moeten aan het einde van een gebruikscyclus worden geoogst. In dit project was het niet mogelijk om alle elementen opnieuw te ontwerpen, waardoor we creatief moeten zijn in het vinden van oplossingen voor volgend gebruik voor sommige van de gebruikte materialen. Dat zullen we de komende jaren doen, omdat we steeds meer inzichten zullen krijgen in mogelijke toepassingen voor de objecten in de winkel.

Het hoeft geen probleem te zijn dat nog niet alle objecten ontworpen zijn voor demontage en dat we op dit moment nog niet alle mogelijke toepassingen kennen. Dit is onderdeel van denken in transities. Simpel gezegd, we doen wat we kunnen en verbeteren in de loop van de tijd. De gekozen aanpak, met Digitale Productpaspoorten als centraal document om alle relevante informatie vast te leggen, past als een handschoen bij deze transitie. In de loop van de tijd kunnen we de informatie die is vastgelegd in C_passport® verrijken en actualiseren, en ervoor zorgen dat er nog meer componenten en materialen worden gebruikt in een nieuwe inrichtingscyclus.

Een circulaire supermarkt: ambities waarmaken.

Het RBM-Retail project om een circulaire supermarkt te creëren voor Jumbo, is een uitstekend voorbeeld van het opvolgen van ambities en beloftes. Jumbo heeft zich ten doel gesteld om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Om deze ambities te helpen realiseren hebben RBM-Retail, de Circular Innovation Partners, Agricon Nederland en FBBasic/Cirmar de handen ineengeslagen en de circulaire supermarkt gecreëerd. Het resultaat is een blauwdruk van de supermarkt van de toekomst. Het gebruik van meer gerecycled materiaal als inputmateriaal en het hergebruik van de huidige inrichting door het vinden van next-use toepassingen, heeft geresulteerd in significante materiaal-, CO2– en financiële besparingen.

Circulariteit en Digitale Productpaspoorten
FBBasic/Cirmar gaf advies over circulariteit en implementeerde het Digitale Productpaspoort.
Projectmanagement
RBM-Retail verzorgde het projectmanagement en was verantwoordelijk voor de communicatie en samenwerking tussen de deelnemende partijen.
Van Afval Naar Grondstof
Agricon Nederland zorgde ervoor dat zoveel mogelijk materialen van de oude inrichting werden geoogst, hergebruikt of verkocht.
Circulaire Specials
Alle Circular Innovation Partners werd gevraagd minimaal één 'special' in te brengen: een circulaire innovatie.

Center Parcs: de cottage-challenge