achtergrond patroon

Circulaire Economie op het Ministerie

Cirmar is met een delegatie van MVO Nederland op gesprek geweest bij de demissionaire Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Waar we het over hebben gehad? Kort samengevat: de Circulaire Economie. Dit zijn de belangrijkste onderwerpen die de revue passeerden:

💶 Betere, circulaire producten zijn een economische kans. Ja, de milieu-effecten zijn relevant en moeten we net zo goed meewegen, maar om de transitie naar een circulaire economie te laten slagen moet het ook in euro’s uitgedrukt werken.

🤝 Er zijn genoeg voorbeelden uit de markt waaruit blijkt dat circulaire producten werken, de overheid kan nog meer doen om ook de bedrijven die minder gemotiveerd zijn om stappen te zetten ook mee te nemen in deze duurzame ontwikkeling.

🇪🇺 Wetgeving op nationaal niveau kan Nederlandse bedrijven benadelen. Bijvoorbeeld als ze van buitenaf met concurrentie te maken krijgen die zich niet aan dezelfde hoge standaard hoeven te houden. Daarom is het verstandig om onze nationale wetgeving goed aan te laten sluiten op de Europese, zoals de ESPR en de CSRD.

Tegelijkertijd hoeven we niet te wachten op wetgeving. Dat is wat we als delegatie – waaronder Mark Groot Wassink van Koninklijke Auping en Jan Arts van Allshoes Safety Footwear – óók wilden laten zien. Bij Cirmar werken we samen met bedrijven die het heft in eigen hand nemen en een circulaire business case stap voor stap doorontwikkelen en hun klanten én de rest van de keten hierin meenemen. Daar gaan we mee door.

Latest news

All news items