achtergrond patroon
EMMA Safety Footwear

Reis naar een circulaire veiligheidsschoen in een circulair systeem

EMMA begon in 2016 met de ontwikkeling van een zo circulair mogelijke veiligheidsschoen. Deze ontwikkeling werd ondersteund door circulaire systemen, zoals retourlogistiek, ontmanteling/recycling en C_passport®. Scan de QR-code in de tong van een schoen en via de productpagina kom je uit bij het C_passport® dat bij die schoen hoort.

 

Ingrediënten veiligheidsschoen in C_passport®

  • EMMA kan transparant over de “ingrediënten” van haar veiligheidsschoenen rapporteren en communiceren, zonder het geheim van de smid – het “recept” - prijs te geven.
  • Van elk model zijn samenstelling en impact bekend en staat beschreven wat na gebruik met de schoen gedaan dient te worden.
  • • Met C_dashboard® kan EMMA de bijdrage aan de verwezenlijking van de duurzame doelen van haarzelf en haar klanten laten zien.

Aansluiten bij de praktijk

Van zool tot schacht

Voor het maken van de C_passports® gebruikt EMMA de feitelijke opbouw van een schoen: schoencomponenten (-onderdelen) zijnde het bovenstuk (de “schacht”) en de zool bestaande uit verschillende onderliggende materialen. De schacht en de zool komen samen in het eindproduct, het unieke model uit de collectie.

Alle modellen hebben een paspoort

Het eindproduct is het unieke model dat te zien is in het assortiment, met een naam en artikelcode. De schoenen van EMMA hebben/tonen een QR-code in de tong. Via deze code kom je uit op de productpagina van het desbetreffende model waarop het publieke C_passport® te vinden is.

Product-niveau: halffabrikaten

Een schoen bestaat uit een schacht en een zoolpartij, de boven- en onderkant. Schachten zijn veelal uniek voor een bepaald model. Daarom zijn C_passports® gemaakt voor elke schacht-zool combinatie.

Ook voor alle componenten een paspoort

Omdat een component dikwijls wordt toegepast in meerdere zolen, schachten en eindproducten, is ervoor gekozen om voor elke component een separaat C_passport® te maken. Aan de componenten zijn de onderliggende materialen en daarmee samenhangende gewichten verbonden. Deze wijze van handelen helpt bij een efficiënt assortimentsbeheer en bespaart tijd/ voorkomt fouten. Als bij een specifiek component een materiaal wordt veranderd, wordt deze wijziging meteen door vertaald naar de paspoorten op productniveau, waar het desbetreffende component paspoort mee is verbonden.

Publiek paspoort verbonden

Elke schoen van EMMA Safety Footwear heeft een QR-code aan de binnenkant van de tong. Deze code kan worden uitgelezen met een smartphone, waarna de url van de product-pagina van het desbetreffende model zichtbaar wordt. Op deze pagina staat vervolgens weer de link naar het publieke paspoort voor het model. Gebruikers van Cirmar kiezen er ook voor om de QR-code of een andere identifier rechtstreeks bij de publieke versie van C_passport® voor het desbetreffende product te laten uitkomen.

In C_dashboard® kan een selectie van meerdere modellen worden gemaakt, bijvoorbeeld om samen met klanten het assortiment te kunnen kiezen dat het beste aansluit bij de doelen op het gebied van veiligheid, loopcomfort en duurzaamheid. Ook kan C_dashboard® worden gebruikt om een bepaalde periode te kunnen laten zien. Daarmee kan EMMA Safety Footwear een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsrapportage van haar klanten.

Langetermijnontwikkeling; vanuit verleden naar de toekomst

Met de gerichte aandacht voor het materiaalgebruik in de schoenen probeert EMMA de drie P’s, people, profit en planet, in balans te brengen. Vanuit haar oorsprong, meer dan 90 jaar geleden, zijn nog steeds mensen met een bijzondere positie op de arbeidsmarkt onderdeel van de EMMA-familie. Met haar duurzame strategie neemt EMMA verantwoordelijkheid voor haar gebruik van grond- en hulpstoffen en de natuurlijke omgeving. Daarnaast kan EMMA met een zo duurzaam mogelijk en winstgevend product blijven investeren in de toekomst.

Het ontwikkelen van een zo circulair mogelijke veiligheidsschoen is een lange reis die nog niet is voltooid. Er zijn nog steeds stappen te maken, bijvoorbeeld in het productontwerp, bij toeleveranciers en bij het omvormen van gebruikte schoenen naar nieuwe materialen en producten. C_passport® en C_dashboard® leveren waardevolle informatie die ons hierbij kan helpen. Het helpt vooral EMMA’s klanten verder vooruit, maar het heeft zeer zeker ook haar eigen bedrijf hiermee beter voorbereid kunnen maken voor de toekomst.

Sustainable Development Goals
KPI’s in C_passport® en C_dashboard® laten de bijdrage aan het bereiken van de door EMMA geselecteerde SDG’s zien.
Circular Footwear Alliance
EMMA heeft mede het initiatief voor de Circular Footwear Alliance (CFA) genomen. CFA draagt zorg voor de retourlogistiek van gedragen veiligheidsschoenen, de recycling hiervan en de recuperatie van materialen, ondersteund door C_passport®
Gehele assortiment circulair
EMMA is in 2016 gestart met de ontwikkeling van een zo circulair mogelijke veiligheidsschoen. Om uiteindelijk tot een circulair assortiment te kunnen komen is het belangrijk om stap voor stap nieuw opgedane kennis en ervaring door te vertalen naar het gehele assortiment.
Waarde creëren
C_passport® borgt de waardecreatie door circulariteit. Product- en materiaalwaarde, maar ook bedrijfswaarde, omdat EMMA serieus invulling geeft aan haar duurzame propositie.

Fabian Groven - EMMA Safety Footwear

Sustainability Manager

Je kunt alleen échte duurzaamheidsstappen maken op basis van data en inzichten. C_passport® is hier een belangrijk onderdeel van. Het helpt niet alleen EMMA in onze duurzaamheidsreis, maar het helpt ons ook om ónze klanten en andere stakeholders te ondersteunen bij het bereiken van hún duurzaamheidsdoelen.

Center Parcs: de cottage-challenge